Wednesday, January 14, 2009

Sanatçı Konuşması: Jacopo Miliani


16 Ocak Cuma, 18:30

Platform Garanti bünyesinde yer alan İstanbul Misafirleri Programı'nda Association for the Circuit of the Young Italian Artists (GAI) desteğiyle, Kasım 2008'den beri konuk olan Jacopo Miliani, işleri ve İstanbul'da geçirdiği süre zarfında üzerinde çalıştığı projeler hakkında konuşacak.

İşlerinde farklı referanslar kullanan Jacopo Miliani, imge ve temsiliyet arasındaki ilişki ile bunların güncel tartışmalardaki rolü üzerine odaklanıyor. Araştırmaları, sanat ve sinema dünyasından imgelerin tekrar kullanımı ve dönüştürülmesini kapsıyor; sihir, popüler kültür ve kolektif imgelem üzerine yoğunlaşıyor.

****
Platform Garanti GSM
Istiklal Cad. no:115A
Beyoglu/Ist.
5. Kat

No comments: