Thursday, January 15, 2009

Demokrasi İnşa Etmek

Destek Üzerine Konuşmaları
Cuma, 23 Ocak 2009, 18:30
Demokrasi İnşa Etmek: Andrea Philips

Osmanlı Bankası Müzesi
Konferans Salonu
Bankalar Caddesi, 11, Karaköy


Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi’nin “İstanbul Misafirleri Programı” kapsamında Türkiye’de bulunan Mimar ve Sanatçı Celine Condorelli’nin düzenlediği “Destek Üzerine” adlı konuşma dizisi Andrea Philips ile devam ediyor.

Dizinin üçüncü buluşmasını oluşturan “Demokrasi İnşa Etmek” adlı konuşma, 23 Ocak 2009 Cuma günü saat 18:30’da, Osmanlı Bankası Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Andrea Phillips konuşmasında, politik, kültürel ve kurumsal, çoğu kamusal mekan oluşumunun, öznelerine farklı kullanımları dayatmasının nasıl eleştirilebileceğini gösteriyor.

Andrea Phillips'in konuşması, kamusal mekan ve demokrasi arasındaki önemli ilişkiye ve bu ilişkinin kentsel çevre içindeki davranışlarımızla; içinde hareket ettiğimiz ve davrandığımız koşullarla nasıl biçimlendiği üzerine odaklanıyor. Burada, angaje kültürel pratiklerin kamusal mekanın oluşumunu destekleme becerisi ve böylesi bir birlikteliğin doğasının nasıl olması gerektiği sorgulanıyor.

Andrea Phillips, Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde okutmanlık yapıyor ve “Curating Architecture” bölümünün başkanlığını yürütüyor. Phillips, araştırma alanı olarak güncel sanat, mimari ve güncel sosyopolitik fikirlere; güncel sanat ve siyaset felsefesi içindeki hareket, değişkenlik ve akışanlığa odaklanıyor. Üzerinde çalıştığı araştırma projesini küratörlük uygulamalarıyla (toplama, sergileme, üleştirmek ve en geniş anlamıyla kültürel ürüne değer verme) mimari uygulamalar (düşünmek, inşa etmek, yapılı çevreyi yerleştirmek) arasındaki ilişkileri araştıran bir dizi seminer ve atölye çalışmaları oluşturuyor.

“Destek Üzerine”, British Council tarafından destekleniyor.
Ek destek, Goethe Institute İstanbul tarafından sağlanıyor.

No comments: