Tuesday, May 18, 2004

Konferans: Ingrid Blanco

18 Mayıs 2004

Platform, Kübalı Küratör Ingrid Blanco'nun katılacağı konferansa ev sahipliği yaptı. Seksenlerden günümüze Küba güncel sanatında yaşanan değişimlere değinen "Küba Güncel Sanat Çevresine Bakış" konulu konferans, 18 Mayıs Salı günü saat 19:00'da gerçekleştirileştirildi. Blanco konferansta, sanatçıların, estetiğin sanatın ana işlevi olmasını reddedip, fikirlerini ifade biçimleri gibi kullandıklarını ve kurumlarla baş etmek için yeni stratejiler önererek analitik değerlerle işlevselleştirmeyi önerdiklerini söyledi.

Küba sanatının ülkenin sosyal ve politik gelişimiyle yakından ilgili olduğunu ifade eden Ingrid Blanco, "Seksenli yıllar sanatın algılanışında ciddi değişikler getirdi. Sanat, sosyal ve politik duruma dair konuşan, günlük hayatı ve insan davranışlarını inceleyen bir serbest bırakma biçimi olarak görülmeye başlandı. Yeni bir sanat pazarının doğuşu ve sanatçıların uluslarası çevrelerle ilişki kurma istekleri sonucunda, sanatçılar tekniğe, alaycı mesajlar içeren estetik objeler yaratmaya, simulasyon ve poz ile oynamaya geri döndü. Güncel sanatçılar genel konularla, temalar ise evrensel temalarla ve felsefi konularla daha ilgili hale geldi." diyor.

Katılımın ücretsiz olduğu konferans İngilizce gerçekleştirildi.

Ingrid Blanco Hakkında

University of Havana'nın sanat tarihi bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 3. Berlin Güncel Sanat Bienali'nde ve Gateshead, İngiltere'deki Baltic Centre for Contemporary Art'da asistan küratörlük yaptı. 2000 ve 2001 yıllarında Centre for Contemporary Art Wifredo Lam, Havana'daki 7. Havana Bienali'nde Theoretical Meeting ve 2001 yılı baharında "Design at the End of the Century, Cuban Graphic: 1990-2000" sergi projelerini organize etti. 2002 yılında Newcastle University'de, 2004 yılında Berlin'deki Universität der Künste'de (UDK) ve Oslo'daki Office for Contemporary Art Norway'de (OCA) konferans serileri düzenledi. 2002 yılının Haziran ayında Royal College of Art in London ve The Department of Art & Art History of the University of Miami ile ve yakın zamanda University of South Florida, Institute for Research in Art Contemporary Art Museum/Graphic Studio ile işbirliği yaptı.