Thursday, October 01, 2009

24 Ekim Konferansı

Gösteri Çağında Estetik ve Siyaset
Nikos Papastergiadis
24 Ekim Cumartesi, 14:00
Garanti Galeri - Platform Garanti
İstiklal Caddesi 115

Garanti Galeri ve Platform Garanti, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14:00'te, Sosyolog Nikos Papastergiadis'in katılacağı "Gösteri Çağında Estetik ve Politika" başlıklı bir konuşma düzenleyecek. Papastergiadis konuşmasında, günümüzde sanat ve politika ilişkisini; düşünür Jacques Ranciere ile Gerald Raunig'i karşılaştırarak ele alacak. Ranciere, günlük hayatta avangard deneyim, görsel ve yazınsal temsiliyet konularındaki önemli metinleriyle tanınıyor. Gerald Raunig ise kozmopolit politik ve estetik bilinçle çerçevelenen, sanatsal ve aktivist iletişim teknikleri arasındaki kesişmeden etkilendiğini belirtiyor.

Papastergiadis'e göre: "Modern tarih boyunca sanatsal, politik ve felsefi söylemlerde var olan sosyal düzene karşı ortak bir memnuniyetsizlik ifadesiyle karşılaşırız. Hepsi, insan potansiyelinin kısıtlandığı önermesini çıkış noktası olarak alır. Kısıtlayıcı güçlerin ve öznellik biçimlerinin tanımlanmasında birbirlerinden farklı yaklaşımları olsa da, hepsi alışkanlıklar, normlar ve kurallar tarafından zorlanan, algısal ve gerçek baskıların ortadan kaldırılması amacını güder. Bu esas amacın içinde, benim kozmopolit imge olarak adlandırdığım hayal/vizyon bulunur. bu, modern kültür genelinde süregelen gönüllü sürgünün olumlayıcı tarafıdır".

Nikos Papastergiadis, Melbourne Üniversitesi (Avusturalya) ve Cambridge Üniversitesi'nde (İngiltere) eğitim gördü. Australia Centre at the University of Melbourne'de Kültür ve İletişim Bölümü'ne geçmeden önce aynı üniversitede yardımcı yönetmen olarak görev yapıyordu. The Victorian College of Arts, the Centre for Ideas'da bölüm başkanı olup Manchester Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri vermektedir. Yayınları arasında Spatial Aesthetics: Art, Place and the Everyday (Rivers Oram Press, 2006), Metaphor + Tension: On Collaboration and its Discontents (Artspace Publications, 2004), The Turbulence of Migration (Polity Press, 2000) bulunmaktadır.

Konuşma dili İngilizce olacaktır.


No comments: