Sunday, May 03, 2009

Hüseyin Bahri Alptekin: Global Mockery


Hüseyin Bahri Alptekin: Global Mockery
[Küresel Güldürü]
maison Folie de Wazemmes, Lille, Fransa
30 Nisan - 7 Temmuz, 2009

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Europe XXL Lille 3000 kapsamında, Hüseyin Bahri Alptekin’in vefatının ardından gerçekleşecek olan ilk kapsamlı sergiyi düzenledi.

Europe XXL Lille 3000 Lille Bienali: 20 yıl önce Berlin duvarının yıkılmasıyla yeniden tanımlanan Yeni Avrupa'yı bienal kapsamında keşfetmeye çalışıyor. “Europe XXL: East is the new West is the new East…” başlığı altında Berlin, Budapeşte, Varşova, Zagrep, Moskova gibi kentlerin yanında İstanbul da var. Bu çerçevede Platform Garanti, Hüseyin Alptekin; Garanti Galeri ise, "Mapping Istanbul" projesi ile bienalde yer almaktalar. Bienal 14 Mart - 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor.

maison Folie de Wazemmes’in iki katında gerçekleştirilen “Hüseyin Bahri Alptekin: Global Mockery sanatçının Heterotopya, Winter Depression, Karakum gibi enstelasyonları ve 2007 Venedik Bienali, Türkiye Pavyonu’nunda yer alan, fotografik sekansların ardarda getirilmesinden oluşan Incident-s gibi videoları izlenmekte.

Sergideki işler, Hüseyin Bahri Alptekin'in araştırmalarının ana kanallarına değinmekte. Örneğin, 1989 yılında Berlin Duvarı’nın çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından tasarımcısı anonim, hiyerarşilere rağbet etmeyen, serbestçe dolaşan imge ve nesnelerin birbirlerine dokunmalarını, yan yana durmalarını, üst üste gelmelerini irdeleyen Heterotopya aynı zamanda sanat eserinin ontolojik bir nesne olduğunu göstermekte. Winter Depression enstelasyonu ise depresyonun bir zaman kipi olduğu kadar, mekanın ortasında duran divanla bir yer kipi de olabileceğini hatırlatıyor. Karakum enstelasyonu "değerli" olanla "kayda değer bulunmayan" kültürel imgeler arasındaki karşılıklı geçişlere işaret etmekte. Devasa bir ucuz plastik torba olan Karakum Camel sigarasının paketinin üzerindeki imgenin apartılıp yerelleştirilmesinden oluşmuş. Üzerinde "Disposed in Middle Asia" [Orta Asya'ya yayılmış] yazan torbanın geldiği "özgün" sigara paketi de egzotik ve klişe bir Orta Doğu imgesinden apartılmaktaydı. İmgenin göçebeliği, bunun gibi sıradan, "taklit" torbaların kullanıcılarının da yerlerinden edilmişler olduğunu hatırlatmakta.

Hüseyin Bahri Alptekin’in arşivi ve kütüphanesini bünyesinde barındıran Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi aynı zamanda sanatçının hayatı ve eserleri üzerine detaylı bir araştırma yürütmektedir.

No comments: