Saturday, February 14, 2009

"Kırmızı İplik" Konuşma ve Sohbetler dizisi-3

11. İstanbul Bienali

Brian Holmes ve Claire Pentecost
Kıtaların Kayması: Algı Politikaları

17 Şubat Salı, 18.30
Garanti Galeri ve Platform GrantiGüncel Sanat Merkezi / 5. Kat
Garanti Han 115A, İstiklal Caddesi

1970'lerden bu yana ilk kez bir ekonomik kriz, küresel kalkınma modelinde muhtemel değişiklikler gündeme getirecek ölçüde jeopolitik güç dengelerini altüst ediyor. Bu potansiyel dönüşüme sanatçılar nasıl katılabilir? Farklı yaşam biçimleri ve yeni yarınlar düşlerken, ortaya çıkabilecek en kötü sonuçlar konusunda bizi nasıl uyarabilirler?

İstanbul'da -ya da New York'ta, Delhi'de veya Şanghay'da- fotoğraf makinenizle, gözlerinizi dört açarak dolaşın: Şehrin ulusötesi ağların bir parçası olarak nasıl işlediğiyle ilgili muazzam bir bilgiyle karşılaşır, ancak ulusal veya bölgesel ekonomi, siyasi partilerin oluşumuna yön veren kültürel koşullar veya zihin yapıları ve davranış biçimlerindeki uzun vadeli değişimlerle ilgili hemen hiçbir bilgi edinemezsiniz. Günümüz toplumunun dolaşım örüntüleri yapısal bir körlüğü besliyor. Son dönemde tanık olduğumuz sosyal bilimleri sanatsal pratiklerle bir araya getirme çabaları her düzeyde (küresel, kıtasal, ulusal, bölgesel, kişisel) değişim algısı için esas niteliğinde. Ancak her tahlil, karşımıza kendi bakış açısı, çıkarları ve önyargılarıyla yüklü olarak çıkıyor. Bizi ilgilendiren ise, toplumsal olaylara katılabilen, hatta onları üretebilen ve bunu yaparken de eylemlerinin biçimi, süreci, anlamı ve amaçlarıyla ilgili eleştirel sorular oluşturan deneysel gruplar. Bu gruplar, fikirleri deneyim ve kamusal tartışmalarla sınama yoluyla gözlerini açabilir ve daha geniş bir çerçevede paylaşılabilecek vizyonları ortaya koyabilirler.

Brian Holmes ve Claire Pentecost, geçtiğimiz dört yıl boyunca New York'taki 16 Beaver Grubu ile işbirliği içinde düzenledikleri jeopolitik değişimin gündelik hayata etkilerine odaklanan "Kıtaların Kayması" başlıklı otonom seminerde sanatçıları, toplumsal kuramcıları ve aktivistleri bir araya getirdiler. Bu kapsamdaki en son seminer Hırvatistan'ın Zagreb kentinde, WHW / What, How and for Whom (Ne, Nasıl ve Kimin için) küratör kolektifi ile işbirliği halinde düzenlendi.

Ayrıntılı bilgi:

Brian Holmes Yazıları
ve
Public Amateur

Konferans dili İngilizcedir.

No comments: