Wednesday, December 24, 2008

Mimari ve Tahayyül: Wouter Davidts

Destek Üzerine Konuşmaları
Salı, Aralık 30, 2008, 18.30
Mimari ve Tahayyül: Wouter Davidts

Mimarlık, kurumsal tahayyülü destekleyen vazgeçilmez bir olgudur ve tam da bundan dolayı kurumsal tahayyülü kısıtlar.

Aşağıdaki alıntı, mimarlığı bir destek modeli olarak düşünmenin başlangıç noktasıdır:
“Müze düşüncesi, neredeyse her zaman bir bina ile başlar. Herhangi bir kişi, diyelim ki bir hayırsever ya da kamu otoritesi, bir müze açmaya karar verdiğinde, tasarının ilk aşamalarından başlayarak bu düşünce mimari bir kavram çercevesinde belirginleşmeye başlar. Geçtiğimiz yüz yıl boyunca, bu düşünce esin perilerine adanan bir tapınak ya da tam olarak ne bir katedral ne de bir belediye binası olarak adlandırılabilecek bir cisimde, zira bu formlar kamuya ait büyük değere sahip kutsal emanetlerin korunması ve içinde bulunduğu dönemin geçerli mimari “prestij” bina nosyonuna uygun düşünce çerçevesinde somutlaşmıştır (...)

Müzeleri sadece bir binadan ibaret olarak algılayan düşünce karşısında ihtiyatlı olmamızı gerektiren budur. Müzelerimizi dışarıdan içeriye doğru inşaa etmekten vazgeçmeliyiz. (...)
O zaman bir müze, bir binadan ibaret değilse nedir?”

Ian Finlay, Priceless Heritage. The Future of Museums (London: Faber and Faber, 1977)

Wouter Davidts
Wouter Davidts Gent Üniversitesi Mimari ve Kent Planlama bölümünde doktora sonrası araştırmacısıdır. 2008 sonbaharından beri Henry Moore Institute, Leeds'de araştırma görevlisi olan Davidts'in geçtigimiz yıllarda müze, güncel sanat ve mimari üzerine Architecture d’Aujourd’hui, Archis, De Witte Raaf, Footprint, Kritische Berichten, OPEN, OASE ve Parachute dergilerde, kitaplarda ve sergi kataloglarında yazıları yayınlandı. Artforum dergisinin belçika muhabirliğini yapan Davidts'in Bouwen voor de kunst? Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern (A&S/books, 2006) adlı bir kitabı var. 2007'de at Extra City, Center for Contemporary Art, Anvers'de Beginners & Begetters sergisini düzenledi.

Osmanli Bankası Müzesi Konferans Salonu
Bankalar Caddesi, 11, Karaköy
“Destek Üzerine”, British Council tarafından kısmen destekleniyor.
Ek destek Goethe Institute Istanbul tarafından sağlanıyor.

No comments: