Saturday, November 29, 2008

Destek Üzerine Konuşma Dizisi Takvimi

Cuma 19 Aralık 2008, 18.30
Celine Condorelli
‘Destek Nedir?’

Salı, 30 Aralık 2008,
18.30
Wouter Davidts
Destek Üzerine: ‘Mimari ve Tahayyül’

Cuma, 23 Ocak 2009,
18.30
Andrea Phillips
Destek Üzerine: ‘Demokrasi İnşaa Etmek’

Cuma, 30 Ocak 2009,
18.30
Jan Verwoert
Destek Üzerine: ‘Metodolojiler’

Perşembe 12 Şubat 2009,
18.30
Celine Condorelli, James Langdon, Gavin Wade
Destek Üzerine: ‘Destek Yapıları’

Osmanlı Bankası Müzesi
Konferans Salonu
Bankalar Caddesi, 11, Karaköy


Aralık 2008 - Şubat 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Destek Üzerine konuşma dizisi Platform Garanti'nin İstanbul Misafirleri Programı'na davet edilen mimar ve eleştimen Celine Condorelli düzenledi.


‘Destek’ fikrini tartışmak, sanat, mimari ve kültürel pratikler için olduğu kadar Garanti Galeri ve Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nin [GG ve PG] değişen vizyonu ve yeni kurumun önümüzdeki dönemdeki uygulamaları açısından temel bir gerekliliktir.

Celine Condorelli bu konu hakkındaki araştırmasını yeni kurumun güncel ilgileri bağlamında da geliştirmektedir. "Disiplinler" ve "destek" konularıyla ilgilenen mimar, eleştirmen, sanatçı ve küratörlerden oluşan konuşmacılar İstanbul'da Condorelli ile çalışarak projeye katkıda bulunacak, çerçeveler tarif edecek, "desteklemek" ve "eklemek" nosyonları hakkında metinler üzerine çalışacaklar. Proje, GG ve PG'nin da katılımıyla Sternberg Press tarafından 2009 yılında basılacak olan "Destek Yapıları" isimli bir kitapla noktalanacak.

Bu araştırma GG ve PG'nin nasıl bir kuruma dönüşeceği üzerine yapılan tartışmalar ile aynı zamanda gerçekleşmektedir. Proje sırasında üretilecek metin ve tartışmalar yeni kurumda gerçekleşmesi düşünülen bir serginin kavramsal ve küratöryel ve çerçevesini oluşturacaktır.

Destek Üzerine, "destek" önermesini, eklemlenme ve temsiliyet kadar toplumsal, tarihsel ya da kurgusal körlükle de mücadele etmek için değerlendiren bir araştırma projesidir. Bu bağlamda "destek" cömertliğe dayanan bir pratik olarak algılanmalıdır. "Destek", iktidar yapıları, toplumsal gerçekler ve kurumsal biçimler arasında okumaları davet ederek aralarına yerleşmeyi sağlar. "Destek" toplumun kültürel yapılarının kesitlerinde, gelişigüzel oluşum ve karşılaşmalarında ortaya çıkabilir. Bunların farkına varmak zaman zaman zor olabilir çünkü bir arayüz olarak destek geri planda kalabilir; dolayısıyla destek bir zafiyet, müzakere ve eklemlenme pratiğidir. Bu proje, sanat ve mimarlık cemaati için, sergileme biçimleri, düzenleme, temellük etme, bağımlılık, geçicilik gibi önemli sorular barındırmaktadır; destek, mekansal pratiği siyasi bir tahayyül olarak tarif eder.

Destek Üzerine Mimar Celine Condorelli ve Sanatçı-Küratör Gavin Wade'in sürmekte olan, ‘Destek Yapıları' projesi bağlamındadır.

Londra'da yaşayan mimar ve sanatçı Celine Condorelli, London Metropolitan University'de ders vermektedir. Condorelli, Eastside Projects Birmingham'da mimar ve küratör olarak çalışmakta ve Goldsmith Universitesinin mimari bölümünde doktorasını tamamlamaktadır.

GG ve PG'nin ev sahipliği yaptığı Destek Üzerine kısmen British Council tarafından desteklenmektedir.