Saturday, February 16, 2008

"Disiplinlerötesi" Konferans Dizisi -2: Marie-Ange Brayer

28 Şubat Perşembe, 17:30
İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) Salon 109
[konferans dili ingilizcedir, simültane çeviri mevcuttur]

Garanti Galeri ve Platform Garanti’nin İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle düzenlediği Disiplinlerötesi konferans dizisi
Marie-Ange Brayer ile devam ediyor. Konferanslarda disiplinlerötesi düşünme ve üretim olanaklarının farklı örneklerle izlenebilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede davet edilen konuşmacılar; insan gereksinimleri ile biyoteknoloji ilişkisinden, mimarlığın kültürel rolü ve diğer disiplinlerle olan ilişkisine, Morfojenez'den Alan Teorisi'ne farklı konuları gündeme taşıyacaklar.
Marie-Ange Brayer konferansı Fransız Kültür Enstitüsü, İstanbul desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

-2: Marie-Ange Brayer
Mimari maketlerlerin, süreç ve biçim, kavramsallaştırma ve gönderme arasında kararsız bir statüleri vardır. Mimari maket yüzyıllarca temsil kuramlarına ait bir statüde algılandı. Ancak 1990’lardan başlayarak sayısal tasarım teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması, bu modelleme aracına yönelik radikal bir paradigma kaymasına neden olarak deneyselleşti. Maket artık bir temsil nesnesi değil, dinamik mimari sistemlere olanak tanıyan, dönüşebilirlik ve uyum sağlayabilirlik kavramları ile vurgulanmış bir süreçte “aktif bir aracı”dır. Bu bağlamda mimari maket filogenetik bir makine* olarak görülebilir.

Marie-Ange Brayer, 1996 yılından beri, Fransa Orléans’ta bulunan Centre Regional Contemporary Art Collection’ın [FRAC, Centre] yöneticisidir. Sanat ile araştırmacı mimarlığın arasındaki ilişkiye odaklanan FRAC, geçen yüzyıl ortasından günümüze, mimarlığın ütopik ve deneysel boyutları ile uğraşan bir koleksiyon oluşturuyor.

Brayer, hem Fransa’da hem de yurtdışında (Londra, Pekin, Budapeşte, Siena, New York, Tokyo, Taipei, vb.) FRAC’ın koleksiyonunu temel alan çok sayıda sergi düzenledi. 1999 ve 2000 yıllarında Frédéric Migayrou ile birlikte, mimarlığın en yeni biçimleri ile ilgili uluslararası genç uygulamacıları bir araya getiren Orléans International Architectural Conference, ARCHILAB’i düzenledi. 2001 ve 2002 yıllarında ARCHILAB’in küratörlüğünü Béatrice Simonot ile paylaştı. 2002 yılında, 8. Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali’ndeki Fransız Pavyonunun küratörlüğünü Béatrice Simonot ile birlikte üstlendi. Sanat ve mimarlık eleştirmeni olarak pek çok dergi ve katalogda yazıları yayınladı. Marie-Ange Brayer, Paris EHESS’de temsilin tarihi üzerinden Rönesans’tan beri mimari maketin konumunun izini süren bir doktora çalışması yürütüyor. Bu yıl düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sevil Güncel Sanat Bienali’nde «Youniverse» sergisinin küratörlüğünü Peter Weibel ile birlikte üstlenecek.

* Maketin filogenetik bir makina olarak yeniden tanımlanması metaforik bir ifadedir:
Biyoloji bilimi olan Filogenetik, genomik bilgi kullanılarak canlılar arasındaki ilişkileri ve moleküler düzeydeki benzerlikleri anlamlandırmaya çalışır. Canlılar arasındaki genom benzerlikleri, DNA ya da protein dizileri kullanılarak yapılır. Bu dizilere ait bilginin özetlenmesi ve görsel olarak anlaşılabilmesi için oldukça karmaşık yöntemlerle elde edilen filogenetik ağaçlar üretilir ve kullanılır.