Monday, February 04, 2008

"Disiplinlerötesi" Konferans Dizisi -1: Marcos Novak

11 Şubat Pazartesi, 17:30
İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) Salon 109
[konferans dili ingilizcedir, simültane çeviri mevcuttur]

Garanti Galeri ve Platform Garanti, 2008 yılı boyunca sürecek olan bir dizi konferans düzenliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin işbirliğiyle gerçekleşecek konferanslarda disiplinlerötesi düşünme ve üretim olanaklarının farklı örneklerle izlenebilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede davet edilen konuşmacılar; insan gereksinimleri ile biyoteknoloji ilişkisinden, mimarlığın kültürel rolü ve diğer disiplinlerle olan ilişkisine, Morfojenez'den Alan Teorisi'ne farklı konuları gündeme taşıyacaklar.

Konferans dizisinin ilk konuşmacısı Marcos Novak olacak. Marcos Novak konuşmasında "Novel spaces" [Alışılmadık mekan] ve "Transvergence" [alışılmadık işlerin yaratılmasında kullanılan yöntem / yaratıcı tutum] ismini verdiği çeşitli temalara değinecek. Ayrıca yeni fikirlerin, işlerin, türlerin ve disiplinlerin üretimi konusundaki çalışmalarını izleyicilerle paylaşacak.

Marcos Novak kendini "transarchitect" [mimarötesi] olarak tanımlayan bir mimar, sanatçı, besteci ve kuramcıdır. Tasarımlarına ve kuramsal çalışmalarına yönelik metinler pekçok dile çevrilerek yayınlanmıştır. Sanat, bilim ve teknolojiden gelen sayısız etkiyi; mimarlık, müzik ve matematiksel hesaplama üzerine tanıtarak meydana getirdiği işleri herhangi bir sınıflandırmaya meydan okuyan niteliktedir. Algoritmik tekniklerle tasarladığı gerçek, sanal ve melez akıllı çevreler dolayısıyla mimarlığın siberalemdeki gelişiminin öncüsü olarak kabul edilir. "Transvergence", "mimarlıkötesilik", "modernötesilik", "akışkan mimarlıklar", "dolaşılabilir müzik", "yaşanabilir sinema", "mimarimüzik", "tersyüzlük", "allogenesis" [başka bir türün yaratılması] gibi kabul görmüş pekçok terimin mucididir. Güncel araştırmaları, nano- ve biyo- teknolojilere ve günümüz kültürel evresinin Rönesans'taki "İnsanın Üretimi" kavramına paralel kabul edilebilecek "Uzaylının Üretimi" kavramı ile nitelendiği yolundaki hipoteze odaklıdır. Profesör Novak halen, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'da CNSI'ya (Kaliforniya NanoSistemler Enstitüsü) bağlı olan Medya, Sanat ve Teknoloji Programı'nda araştırmalarını sürdürmektedir.