Thursday, August 16, 2007

Subtracting of Zeroes / Mladen Stilinović

6 Eylül - 3 Kasım


10. İstanbul Bienali sırasında, Mladen Stilinović sergisini gerçekleştirecek olan Platform Garanti, Van AbbeMuseum işbirliği ile sanatçının işleri hakkında bir kitap hazırlayacaktır.
Stilinović sergisi 2008 baharında Van AbbeMuseum’de
yinelenecektir.


Stilinović, 1947 yılında Belgrad, Sırbistan’da doğdu. 1975’den beri işleri sergilenen sanatçı Zagreb’de yaşıyor. Stilinović, 1970’lerde oluşan, filmleri ve kaçak cadde performansları ile tanınan, Hırvat sanatçı kolektifi “Group of Six” in bir üyesiydi. Stilinović, erken dönem işlerinde, sözlü ve görsel klişelerin kodlarını çözerek ve dili politik sıradan mekanlar ve tali anlamlardan ayırarak, görsel işaretler ve konuşma dili arasındaki ilişkiyi araştırmaktaydı.


Stilinović araştırmasını; konstrüktivizm, suprematizmin ve sosyalist gerçekçiliğin görsel ve ideolojik işaret sistemlerinin dönüştürülmesini kapsayan soyu tükenmis görsel kodlardan, yıldız ve haçın sembolü olan kırmızı ve siyahtan yararlanarak daha da geliştirdi. Sanatçının projelerinden biri de, 1994-1995 yıllarında gerçekleştirdiği, sosyalizm sonrası dünyaya açılan Yugoslavya kökenli sanatçıların sanat pazarı içindeki evrimini vurgulayan ingilizce cümlesinde özetlenebilir "An Artist Who Cannot Speak English Is No Artist" [“İngilizce konuşamayan bir sanatçı, sanatçı değildir”]. Stilinović'in görsel ve dilsel semboller arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştıran, ucuz, buluntu malzemeleri kullandığı projeleri; enstelasyon, kolaj, sanatçı kitabı, video ve performans gibi çok farklı biçimler alır.

Bu sergi American Center Foundation tarafından desteklenmiştir.

Yüksek çözünürlüklü imajları bu adresteki imajlara tıklayarak bulabilirsiniz.