Sunday, December 10, 2006

"Simon ve Radyoaktif Et" Gecesi

"Simon ve Radyoaktif Et" Gecesi
15 Aralık Cuma, 20:00


"Simon ve Radyoaktif Et" Video Gösterimi Gecesi

"Dağınık Ölçüt" sinema mekanının sosyal mimarisine ve teknolojik araçların yeniden üretim biçimlerine müdahele ederek mekanı anlatılaştırıyor. Zaman olgusunu kullanarak bir tür işlev bozuyor. Proje, sanatı bir yeraltı mekanı olarak kullanarak, izleyicinin öznelliğini bozuyor ve yeniden kuruyor.

"Simon ve Radyoaktif Et" Louis Bunuel'in 45 dakikalık "Çöllerin Simon'u"nu kullanır. Sofu Simon, inancını çölün ortasında bir sütununun üzerinde ayakta durarak yaşayan Simon Stylites'in takipcisidir. Şeytan çeşitli defalar onu kötü yola düsürmeye çalışır ve sonunda Araf'a çeker; 1960lar sonunda New York'ta bir Beat Club'a. Şeytanın her belirişinde film farklı bir güncel sanat video yapıtıyla kesilmektedir. Filmin sonuna dek bu kesintiler sürer ve sonunda mekanımız da değişir. Kendimizi filmin sonundaki arafvari bir gece klübünde buluruz Carne Radioactivo (Radyoaktif Et).

Sunulacak Videolar: Benjamin Callaway, Carousel; Gilles Round; Sophie Brown and Catherine Evlid, It's Time to Give in; Nasan Tur, The Puddle and the Blue sky; Marc Leckey, We Are (untitled); Ömer Ali Kazma, She has Had it; Pablo Bronstein, Trojan Horse.

"Dağınık Ölçüt" Platform'un misafir sanatçısı Mark Aerial Waller tarafından düzenlenmiştir. Program British Council'in kısmı desteği ile gerçekleştirilmektedir. Ian White, Whitechapel Gallery film programının yardımcı küratörü ve 2007 Oberhausen Short Kısa Film Festivali özel programlar küratörüdür.