Monday, September 18, 2006

Alternatif Pratikleri Sorgulamak

Alternatif Pratikleri Sorgulamak
Düzenleyenler: Anton Vidokle ve Pelin Tan
Katılanlar: Maria Lind, Martha Rosler, Pelin Tan, Bikvanderpol, Anton Vidokle, Haris Pelapaisiotis

23 Eylül Cumartesi, Platform
15:00 Giriş: Pelin Tan ve Anton Vidokle
16:00 Maria Lind (Avrupa Kültür Politikaları ve Öz-örgütlenme)
16:30 Martha Rosler (NEA [National Endowment for the Arts] Dönemi Sonrasında Kuzey Amerika'da Sanatçıların İşlettiği veya Katıldığı Alternatif Mekanlar)
17:00 Bikvanderpol (Batı Avrupa'da Sanatçıların Örgütlediği Mekanlar ve Rotterdam 2001 Avrupa Kültür Başkenti Sorunsalı)
17:30 Haris Pelapaisiotis Grubu (Avrupa'nın Kenarında Sanatçı Girişimleri)
18:00 Kahve Arası
18:30 - 19:30 Odaklı Çalışma ve Tartışma

20:00 Apartman Projesi Ziyareti

24 Eylül Pazar
11:00 Pist'te Sunum: Sanatçı Girişimleri Pist ve K2
14:00 Yemek Arası
16:00 BAS'ta Sunum
18:00 Kapanış Toplantısı

Pelin Tan ve Anton Vidokle, alternatif güncel sanat pratikleri olan, sanatçıların işlettiği mekanları ve sanatçı kolektiflerini sorgulayan, 3 bölümden oluşan bir atölye çalışması düzenliyor. Sanatçı girişimlerinin, kamusal kültür kurumlarının gelişiminde can alıcı önemi olmuştur. Gustave Courbet'nin sergilerinden beri, sanatçı mekanları, merkezleri ve kolektifleri gibi girişimler, tarihsel olarak kurumsal ve devlet onaylı kurumlara karşı eleştirel bir alternatif oluşturmuştur. Bu tür küçük kişisel girişim modelleri, boyutlarının çok ötesinde kültürel gelişime katkıda bulunmuş ve etkili olmuştur. Bununla birlikte, sanatçı girişimi pratikleri ve modellerini biçimleyen yeni kurumsallaşma ve devlet kültür politikalarının etkilediği işbirliği tarzları (AB-örneğin Avrupa Kültür Başkentleri projesi) gibi güncel olgular da göz önüne alınmalıdır. Bunların yanı sıra batılı ve batılı olmayan kentlerdeki piyasa dinamikleri, kamusal ve kentsel alanların hızla özelleştirilmesi, sanatçı mekanlarının sıklıkla kentsel, kurumsal ve kültürel normalleştirme yolunda araçsallaştırılması da değerlendirilmelidir. Bu atölye çalışmasında, sanatçı girişimlerinin güncel durumları incelenecek, olası yeni modelleri ve yapıları tartışılacaktır.

Tartışmalar 3 kentte yapılacak, her oturumda seçilen bölgeyle ilgili başlıklara değinilecektir. İlk toplantı Eylül 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilecek ve bazı ana bağlamsal konular ele alınacaktır. Bu kapsamda, küreselleşme çağında sanatçıların giriştiği projelerin cazibesiyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde İstanbul’un geçirdiği ani ve geniş kapsamlı değişime değinilecektir. İkinci oturum, Kasım ayında Berlin’de gerçekleştirilecektir. Kent, yakın geçmişte esaslı bir değişime ve birleşmeye maruz kalmıştır. Bu ortamda görsel kültür üretimi 30’u aşkın sanatçı girişiminden beslenmiştir. Son oturum ise Ocak 2007’de Lefkoşe’de gerçekleştirilecektir. Bölünmüş bir kent olarak Lefkoşe, neredeyse bu tür girişimlerden tümüyle yoksundur. Projenin buradaki amacı, alternatif kültür kurumları için farklı modeller sunmaktır.

Toplantılarda konuşulanların ve konuşmacılara ait bilgilerin yer aldığı bir kitap, 2007 yılı içinde hazırlanacaktır.