Friday, June 23, 2006

Son:Da ve Erinç Seymen Performansı, 30 Haziran


Milliyetçiliğin; AB süreci, azınlık tartışmaları ve laiklik gibi gündemler dahilinde, incelikli ajitasyondan doğrudan propagandaya uzanan geniş bir yelpazede, günlük yaşamı ağırlığı hissedilir ölçüde dönüştürdüğüne şahit oluyoruz.

Eleştirellik, entelektüel ve siyasal ayrışmalar, duygusal ve fiziksel linç yoluyla siviller tarafından, hukuki yaptırımla da anti-demokratik bir biçimde sansürleniyor, cezalandırılıyor ve baltalanıyor. Bu dönemde, "Bayrak Kız", Ali Desidero ve daha birçok ikon birbiri ardına üretiliyor ya da milliyetçi söylemin lehine yeniden dolaşıma sokuluyor. Öte yandan, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce yazılmış bir metnin retoriği bugünün zeitgeist'ına şaşırtıcı bir biçimde uyum gösterebiliyor.

Son:DA ve Erinç Seymen, ideolojinin "içeri"den "dışarı"ya akışı bağlamında, 1939'da yazılmış bir şiir etrafında kurdukları performansı gerçekleştirdiler. Bir sanatsal ifade aracı ve ideolojik hitap yöntemi olarak şiirin etki alanını tartışmaya açmayı hedefleyen performans, ses ve görüntü manipülasyonu ve mekan düzenlemesi eşliğinde sunuldu.