Friday, June 23, 2006

Jennifer Allora Konuşması 24 haziran, 18:00

Platform Garanti, geçen sene Haziran/Temmuz aylarında “Uzaktan Sineğe Benzeyenler” sergisinde Allora ve Calzadilla'nın Returning a Sound (Bir Sesi Geri Vermek) isimli videosunu sergilemişti. Platform Garanti, Jennifer Allora'yı kendisinin ve birlikte çalıştığı Guillermo Calzadilla'nın pratikleri hakkında bir konuşma yapmak üzere ağırlamakta.

Konuşma, 15 Eylül-4 Kasım 2007 tarihleri arasında Hou Hanru küratörlüğünde düzenlenecek olan 10 Uluslararası İstanbul Bienali öncesinde gerçekleşecek etkinlikler çercevesinde düzenlenmektedir.

Jennifer Allora (1974, Philadelphia) ve Guillermo Calzadilla (1971, Havana) 1995 yılından bu yana birlikte çalışıyorlar. İşleri; enstelasyon, dijital fotoğraf, heykelin yanı sıra aktivist gruplarla ortaklıkları da kapsıyor. Projelerinde küresel politika ve kişisel kimliğin karmaşık kesişim noktalarını yansıtan yollar oluşturmayı amaçlayan Allora ve Calzadilla'nın işleri, çoğunlukla izleyici katılımını ve ifadesini esas almaktadır.

Platform exhibited the video Returning a Sound by Allora & Calzadilla in June/July last year in the exhibition ‘That from a long way off look like flies'. So, it is with great pleasure that we are now able to host a talk by Jennifer Allora about her and partner Guillermo Calzadilla's practice.

This talk takes place in the framework of the development of the 10th Istanbul Biennial, which is being curated by Hou Hanru and will run from September 15-November 4, 2007.

Jennifer Allora (born 1974, Philadelphia) and Guillermo Calzadilla (born 1971, Havana) have been working together since 1995. Their works include installations, digital photography, sculptural works and community collaborations - occasional collaborations with activist groups. In their work, they aim to provide avenues which reflect on the complex intersection of global politics and personal identity by addressing issues of public engagement and expression.