Tuesday, December 14, 2004

Konferans: Balkanların Geçişi'nde Duchamp'ı Anmak

14 Aralık 2004


Balkanların Geçidi'nde Duchamp'ı Anmak: Bazı yeni çalışmalarda Sanat, Antropoloji ve Kültürel Faklılık İdeolojisi," Branko Dimitrijevic, Belgrad
"Gıyabında Kahire", Mai Abu ElDahab, Kahire

Sanat tarihçi, yazar ve küratör olan Branislav Dimitrijevic, Belgrad Museum of Contemporary Art'ın küratörlerinden biri olarak çalışıyor ve School of Art and Design, Belgrad (VSLPUb)'da eğitmenlik görevinde bulunuyor. En son sergileri arasında Pavilion Yugoslavia (Venedik Bienali 2003), Stedelijk Museum at Usce (MOCA, Belgrad, 2004) bulunmaktadır.

Kahire kökenli bağımsız küratör olan Mai Abu ElDahab, Kahire Townhouse Gallery of Contemporary Art'ta asistan olarak çalıştıktan sonra, 2002'de, Hollanda'da yer alan De Appel'in Küratörlük Eğitimi programına katıldı. Aynı dönemde De Appel ve Amsterdam Filmmuseum'da sergilenen "Haunted by Detail" projesinin küratörlerinden biri oldu. Bu kış, New York ISCP'de konuk küratörlük yapıyor ve 2005'in ilerleyen günlerinde, yaklaşan 6. Berlin Bienali'nde Asistan Küratörlük görevini üstlenecek.

Konferans, American Center Foundation tarafından desteklenen İstanbul Misafirleri Bölgesel Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.