Saturday, October 02, 2004

Program: Normalizasyon

2 Ekim 2004

Normalizasyon (Makulleştirme), normalizasyon teriminin çeşitli anlamlarına odaklanan bir sanat programı. Terimin kullanımı ve tezahürlerinin yanı sıra günümüzde içerdiği politik ve sosyal anlamlar, yeni hazırlanacak projeler, misafir programları, sergiler, halka açık konuşmalar ve seminerler; tarihi bir arşiv ve bir yayın yoluyla incelenecek, analiz edilecek. Değişik inisiyatifler ve evreler, Malmö, Zagreb ve Istanbul olmak üzere üç şehirde gerçekleştirilecek bir grup sergisini oluşturacak.

Normalizasyon bağlamında gerçekleştirilecek ilk sunum, üç sanatçının işlerini tanıtacak.

Can Altay'ın video, dia ve dokümantasyon işleri; kentsel, sosyal ve mimari mekanların alışılmışın, yerleşik kuralların ve görünenin dışında kullanıldığı sosyal-uzamsal olayların ve durumların incelenmesine, yorunlanmasına ve temsiline adandı. Altay Ankara'da yaşıyor ve çalışıyor.

Solmaz Shahbazi, Tahran'da gelişen sosyal değişiklikleri irdeleyen iki belgesel yaptı. Mayıs 2004'ten bu yana şehirle ilgili yeni belgeseller üstünde çalışıyor. Gelecekte Beyrut'a odaklanacak bir video işi planlıyor.

Phil Collins'in video ve fotoğraf işleri, değişik kültürlerin temsili ve özellikle sosyopolitik çatışmaların bireyler üzerinde etkileri üzerine. İngiltere'de yaşayan sanatçı, işlerini Belfast, Belgrad ve Bağdat gibi şehirlerde geçirdiği uzun zamanlardan sonra yaptı.

Sunumların ardından, sanatçıların Normalizasyon (Makulleştirme) terimine dair kişisel tutumlarını paylaşacakları bir açık toplantı gerçekleştirilecek.

Tartışma serisi aracılığıyla, Platform'un, bir şehir olarak eski ve yeni arasında bir gerilim ve müzakere içinde olan İstanbul'da deneyimlediği çatışmayı ve ortak varoluşu araştırmak amaçlanıyor.

Normalizasyon, European Cultural Foundation ve British Council desteğiyle gerçekleştiriliyor.