Sunday, April 18, 2004

Konferans: Rebecca Gordon-Nesbitt

18 Mart 2004

Platform'da her ay düzenlenen ve British Council tarafından desteklenen konferansların Mart ayı konuğu Rebecca Gordon-Nesbitt, "Batı Emperyalizmi ve Görsel Sanatlar"
başlıklı bir sunum yaptı. Gordon-Nesbitt, özellikle Paris ve Glasgow'da yaşayan sanatçılarca yürütülen mekanlar ile sanatçı inisiyatiflerini anlatacak, bu oluşumların sanat merkezleri ve benzeri büyük kurumlar tarafından nasıl kullanıldığını, enerjilerinin ve içeriklerinin nasıl boşaltıldığını örnekleriyle ortaya koydu.

Gordon-Nesbitt'in konuşmasında, "Sanatçı inisiyatifleri, gündemi tutamayan hantal ve tutucu kurumların kendilerini tazelemeleri uğruna araçsallaştırılıyor mu? Büyük kurumlarda yapılan sunumlarda sanatçı inisiyatiflerinin farklılıkları budanıyor ve serginin ardından bir kenara itiliyor mu?" gibi sorulara cevap aradı.

Rebecca Gordon-Nesbitt, küratörler Hans Ulrich Obrist ve Maria Lind'le beraber Londra'daki sergi mekanı Salon 3'ü kurdu. 2000-2003 yılları arasında Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç hükümetlerinin desteğiyle kurulan, merkezi Helsinki'de bulunan güncel sanat mekanı NIFCA'nın (Nordic Institute for Contemporary Art) küratörlüğünü yaptı. 1994 yılından bu yana Glosgow, Londra, Liverpool, Viyana ve New York'ta birçok serginin bağımsız küratörlüğünü gerçekleştiren Gordon-Nesbitt, uluslararası seminerlere katılıyor ve kitaplar yayımlıyor.

"Batı Emperyalizmi ve Görsel Sanatlar" konferansı, Platform'un daveti üzerine bir aylığına Platform'un sergi mekanını devralan SPARWASSER HQ adlı Berlinli sanatçı inisiyatifi bağlamında.