Saturday, May 03, 2003

Sergi: Gölgeler ve Hayaletler

3 Mayıs-31 Mayıs 2003


Türkiye'deki güncel sanatçıların son yıllarda ürettiği ve bu sergi için özel olarak hazırladığı işlerini bir araya getiren "Gölgeler ve Hayaletler" adlı sergide, Ebru Özseçen, Esra Ersen, Hale Tenger, Hüseyin Alptekin, Işın Önol, Kutlu Gürelli, Mithat Şen, Mürüvvet Türkyılmaz ve Şükriye Sarı'nın işleri yer aldı. Küratörlüğünü Lewis Johnson'ın üstlendiği sergi, televizyonun hayatımıza egemen olmasıyla sanatın öldüğünü iddia eden yaklaşıma gönderme yaparak, "hayalet" haline gelen fotoğraf ve enstalasyonları içeriyordu.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Johnson, resim, heykel ve enstalasyonu hayalete benzetiyor. Sanatın ölü olduğunu iddia eden düşünceden hareketle sanatın artık toplumların yaşamını biçimlendiren bir öğe olmadığını söyleyen Johnson, "Belki de sanat, her zaman için yaşamayan nesneler arasına, sürgüne yollanmış garip bir yaşam biçimi olarak görünmüştür. Kültürler, televizyon aracılığıyla, özellikle de takıntılı bir şekilde tehdit altında temsil edilip sergilenirken; sanat, 'yaşayan' bir nesne olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Bu durum bize unutmayı tercih edebileceğimiz geçmişi, tekin olmayan günümüzü, tüm bunların ötesinde, daha berrak bir gelecek duygusunun oluşturulabileceğini hatırlatır. " diyor.

Johnson'a göre "anılar ve geleceğin birleşiminden oluşan sanat, korkuların yarattığı fantazileri bir kenara bırakabilirsek, henüz bilinmeyene bir fırsat verebileceğimizi gösterir ".