Sunday, May 17, 2009

Haritada Boş Noktalar: Devletin Gizliliği ve Görünür Olanın Sınırları

Trevor Paglen
26 Haziran Cuma, 18.00

“Disiplinlerötesi” Konferans Dizisi – 12
Garanti Galeri–Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi ve 11. Uluslararası İstanbul Bienali
Kırmızı İplik Konuşma ve Sohbetler Dizisi işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Coğrafya uzmanı ve sanatçı Trevor Paglen bizleri devlet sırlarının, örtülü ödeneklerin, gizli askeri üslerin ve “kayıp edilmiş” insanların dünyasında, askeri oluşumların ve istihbarat kurumlarının içyüzünü bilen kişilerce “kara dünya” olarak adlandırılan bir alanda yolculuğa çıkarıyor. Paglen, Nevada çölünde “var olmayan” Hava Kuvvetleri ve CIA üslerinden, Afganistan’daki gizli hapishanelere ve yaşadığımız yere ürkütücü derecede yakın olan çok daha puslu “kara bölgelere” doğru katettiğimiz bu yolda, konuşmasıyla bize rehberlik ediyor. Çalışmaları boyunca ürettiği ve topladığı yüzlerce imgeyi kullanarak, “kara dünya”nın iç çelişkilerinin, güncel zamanlar hakkındaki düşüncelerimizin bağlamını oluşturan tuhaf görsel, estetik ve epistemolojik kuralları nasıl yarattığını gösteriyor.


Trevor Paglen Berkeley, California’da yaşayan bir sanatçı, yazar ve California Berkeley Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde çalışan bir deneysel coğrafya uzmanı. Paglen, dünyayı anlamak üzere alışılmadık, ancak üzerinde titizlikle çalışılmış yöntemler inşa etmek için toplumsal bilimler, güncel sanat ve daha karanlık disiplinler arasındaki sınırları kasten bulanıklaştırıyor.

Sanatçının işleri, Berlin’de Transmediale.08 Festivali’nde, Pittsburgh’da Andy Warhol Müzesi’nde (2007), Philadelphia’daki Güncel Sanat Enstitüsü’nde (2007) ve Kunstraum Munich’te (2006) sergilendi.

Paglen’in, A.C. Thompson ile birlikte yazdığı ve 2006 yılında Melville House tarafından yayımlanan ilk kitabı Torture Taxi: On the Trail of the CIA's Rendition Flights (İşkence Taksisi: CIA’in Hayalet Uçuşlarının İzinde), ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) “olağandışı teslimat” programı hakkında sistematik bir bilgi sunan ilk kitap oldu. Yine Melville House tarafından 2007 yılında yayımlanan ikinci kitabı I Could Tell You But Then You Would Have to be Destroyed by Me (Sana Anlatabilirdim Ama Sonra Seni Yok Etmem Gerekirdi) ise okurlarına “kara” askeri programların görsel kültürünü inceleyen bir çalışma sunuyor.

Mekân daha sonra açıklanacaktır

No comments: