Sunday, March 21, 2010

Accented Misafir Programı - 2010

Başvuru Tarihleri: 18 Mart - 30 Nisan, 2010

2009'da British Council’ın “Creative Collaboration” programı dahilinde başlatılan program, Platform Garanti, Vector Association (Yaşi, Romanya), Ashkal Alwan (Beyrut, Lübnan), Townhouse Gallery (Kahire, Mısır), Delfina Foundation (Londra, İngiltere) ve Spike Island (Bristol, İngiltere) ortaklıklığıyla yürütülüyor.

Proje; İngiltere, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan-Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kıbrıs, Lübnan, Suriye, Mısır, Filistin, Irak, İran, İsrail, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Körfez Ülkeleri ve Ürdün’de yaşayan ve çalışan sanatçılara, küratörlere ve yazarlara açıktır.

Accented, 2009'da dokuz sanatçı/küratör/yazarın, program ortağı kurumların bulunduğu kentlerde yaşamalarına ve çalışmalarına olanak sağladı. 2010'da da yedi katılımcı, bu kurumlarda misafir olacak.

Katılım şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi, blog adresinde görülebilir:
http://www.accentedresidency.blogspot.com

No comments: