Sunday, September 06, 2009

Kültürel Aracılar: 10 Eylül, Perşembe, 2009 / 15.30 - 17.30

“Kırmızı İplik - 11. Uluslararası İstanbul Bienali Açılış Etkinlikleri”
Panel: Kültürel Aracılar

10 Eylül, Perşembe, 2009 / 15.30 - 17.30
Eski Platform Garanti Binası - İstiklal Caddesi 136

Katılımcılar: Nikolaus Hirsch, Philipp Misselwitz, Oda Projesi, Shahab Fotouhi, Shahira Issa, Gregory Sholette ve William Wells. Moderatör: Nina Möntmann.

Yeni kültürel işbirliği ve kurumsal yapılanma biçimlerine yoğunlaşacak olan “Cultural Agencies” [Kültürel Aracılar] paneli, politik ve sosyal gündemleriyle kültür kurumlarının alışılagelmiş altyapısını alt üst etmiş veya kültürel küresel ağ içindeki işleyişlerin ya da devlet destekli kültürel altyapıların sunduğu refahtan kasten vazgeçmiş olan projeleri sunacak. Katılımcılar; yerel, politik, toplumsal ve kültürel, uçucu bağlamların büyük ölçüde gözardı edilen anlatılarını inceleyecekler. Dışarıdan bakanların gözüne çarpmayan, görünürdeki kurumsal boşluk; gayri-resmi, yarı resmi, aile, akrabalık, cemaat, din ya da politik temelli beraberliklere dayanan yeni “aracı”lık biçimleri tarafından doldurulmuştur. Para kaynağı ve maddi desteğin eksikliği her yerde göze çarparken, bağımsız aracılık, kendi kendine yeterlik, doğaçlama veya yaşam mücadelesinin basit bir ifadesinin birlikteliğiyle, devletin resmî altyapı hizmetlerinin yokluğuna karşı yeni duruşlar yaratılıyor. Paneldeki sunumlar, Kahire ve Tahran bağlamına, İstanbul’daki kentsel dönüşüme ve merkez odaklı kültürel fanusun Ötesi’ne bakacak.

“Cultural Agencies” [Kültürel Aracılar] Projesi Nikolaus Hirsch, Philipp Misselwitz ve Oda Projesi tarafından düzenlenen kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.

Proje, Platform Garanti ve Garanti Galeri’nin evsahipliğinde, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Städelschule Frankfurt’un katılımıyla yürütülmektedir.

Bu Proje Alman Allianz Kulturstiftung ve RHYZOM’un [Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fonlanan yerel kültürel üretim katılım ağı ve yerel-ötesi yayılım projesi] kapsamlı destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

No comments: