Tuesday, August 19, 2008

"Televizyon seyrederken kimse ölmez"

"Televizyon seyrederken kimse ölmez"
Sanatta Terör Kurgusu
Sebastian P. Baden

20 Ağustos Çarşamba, 18:30-20:00

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi
Garanti Han
Istiklal Cad. No: 115A
Beyoglu, Istanbul, 34430
5. Kat

Sebastian Baden, School of New Media, Karlsruhe, Almanya'da "Beden-İmge-Malzeme. Antropolojik Bir Perspektif" konulu doktora tezi ile bağlantılı bir sunum gerçekleştirecek.

Sanatçıların; terörist saldırılar, adam kaçırma, silahlı soygun ve insanları etkileyen diğer felaketler karşısında ürettikleri estetik dil, kötülük ve ölüm kavramlarının hala neden bu kadar çekici olduğu sorusunu harekete geçiriyor. Bu sorunun muhtemel bir cevabı, gerçekleşen olay ve izleyici arasındaki mesafenin, olay korkutucu olsa da yeterince güvenli olması olabilir- Klaus Theweleit'in söylediği gibi: "Televizyon seyrederken kimse ölmez".

Baden konuşmasında, sanatta felaketler üzerine gerçekleştirilen üretim ve kendine mal etmeye dair estetik içeriği, kötülük ve yıkımın yüceliği hakkında konuşan Edward Burke'ün yorumlarına bağlıyor. Özellikle, 9/11 terör saldırısı sonrasında oluşan, Alman besteci Karlheinz Stockhausen ve İngiliz sanatçı Damien Hirst'ün işaret ettiği, yüceleştirme ve avangarda ait ikonik referans ve Boris Groys, Jean Baudrillard ya da Jacques Rancière gibi teorisyenlerin yorumlarıyla gelişen Etik ve Estetik üzerine tartışmalardan beslenen bir sunum yapacak, terörizm ve felaketler üzerine güncel sanat işlerinden örnekler gösterecek.


1980 yılında doğan Sebastian Baden, University of Karlsruhe ve the Academy of Fine Arts, Karlsruhe'de Alman Edebiyatı ve Güzel Sanatlar eğitimi aldı. 2005 yılında ERASMUS öğrenci değişim programı dahilinde University of the Arts Bern/ İsviçre'de eğitimine devam etti ve 2007 yılında mezun oldu. Halen School of New Media, Karlsruhe'de doktora yapmaktadır. 2006 yılından beri kardeşiyle beraber Karlsruhe'de "Ferenbalm-Gurbrü Station" isimli galerinin yöneticiliğini yapmaktadır. 2007 yılında "UND#2" güncel sanat platformunu organize etmiştir. Bu sene Leinzell, Almanya'da bulunan Silvia and Helmut Wickleder Foundation'da "Leizell OPEN 08"in küratörlüğünü yapacaktır. Yakın zamanda "Terminator – the Potential of the End. Coping strategies and Destruction as Creative Processes." isimli bir kitap yayınlamıştır.