Friday, February 21, 2003

Sergi: Burada

21 Şubat - 22 mart 2003

Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, 21 Şubat-22 Mart tarihleri arasında, Hüseyin Alptekin, Esra Ersen ve Gülsün Karamustafa'nın göç, mülteciler, İstanbul'daki "yeni azınlıklar" ve "yabancılar" konularının işlendiği "Burada" sergisine ev sahipliği yaptı.

Üç uluslararası sanatçımızın hazırladığı ve küratörlüğünü Vasıf Kortun'un üstlendiği sergi; fotoğraflar, performanslar, enstalasyonlar, video gösterimleri ve interaktif projelerden oluşuyordu.