Thursday, May 10, 2007

Konuşma: Değersiz? Sanat

Wendy M. K. Shaw
10 Mayıs, 18:30
Wendy M. K. Shaw, Platform Garanti kitap koleksiyonundan bir seçki ile sanat, sanatın değeri, değersiz sanat konularını tartışmaya açacak.

Açık Kütüphane / Kitap Küratörlüğü Programı # 2
8 Mayıs-12 Mayıs / Değersiz? Sanat
Wendy M. K. Shaw, Osmanlı döneminden günümüze Türkiye ve sömürgecilik sonrası dünya sanatı ile ilgileniyor. Osmanlı Müzeciliği kitabı (İletişim Yayınları) 2004 yılında yayınlandı. Shaw, İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde çalışmaktadır.

Açık Kütüphane / Kitap Küratörlüğü Programı:

Kütüphaneler genellikle birbirlerine bağlantılı arşivleme sistemleri ile belli bir standartlaşmayı barındırır. Bu sistemler bireylerin ya da kendilerine özgü kurumların düşünme, kitaplar arasında ilişkilendirme ve okuma biçimlerine dikkat edemezler. Bu konu üzerinde bir düşünme platformu olarak “Kitap Küratörlüğü” projesinde, Mayıs ayı boyunca Açık Kütüphane'den her hafta bir kişi seçeceği matbuatı serginin bir bölümünde sergileyecek ve konu hakkında konuşma yapacak. Platform'daki matbuatın yanında seçicilerin kendi arşivlerinden örnekler de yer alacak.
1-5 Mayıs: Banu Cennetoğlu
8-12 Mayıs: Wendy M. K. Shaw
15-19 Mayıs: Evrim Altuğ
22-26 Mayıs: Pelin Tan