Tuesday, May 01, 2007

Kitap alternatif bir alan?

1 Mayıs,
Banu Cennetoğlu, Philippine Hoegen Aslı Çavuşoğlu, Emre Hüner Platform'da
Kitap alternatif bir alan?
18:30

Kitap alternatif bir alan?… Sanatçı kitabının bir önemli özelliği de sanat tarihi içinde çok net bir yeri olmadığından nasıl yorumlanacağı konusunda soru işaretleri taşıması, ve bu durumun sonucu olarak kalıplara uymaması, hem üretiminde hem dağıtımında başına buyruk davranabilmesi ve gerçekten alternatif kalabilmesidir.
Banu Cennetoğlu

1 Mayıs-5 Mayıs
Banu Cennetoğlu/BAS:
BAS, Banu Cennetoğlu tarafından 2006'da Meşrutiyet Caddesi No:166' da açılan, sanatçı kitapları odaklı, araç ve amaç olarak basılı malzemeyi seçmiş işleri toplayan, gösteren, üreten bir oluşum/ mekandır.

BAS ve Philippine Hoegen ortak projesi, Bent sanatçı kitapları dizisi,
Mayıs 06/ Şubat 07 arasında Masist Gül, Aslı Çavuşoğlu ve Emre Hüner tarafından hazırlanan 8 kitap üretti.


Açık Kütüphane / Kitap Küratörlüğü Programı:
Kütüphaneler genellikle birbirlerine bağlantılı arşivleme sistemleri ile belli bir standartlaşmayı barındırır. Bu sistemler bireylerin ya da kendilerine özgü kurumların düşünme, kitaplar arasında ilişkilendirme ve okuma biçimlerine dikkat edemezler. Bu konu üzerinde bir düşünme platformu olarak Kitap Küratörlüğü projesinde Mayıs ayı boyunca Açık Kütüphane'den her hafta bir kişi seçeceği matbuatı serginin bir bölümünde sergileyecek ve konu hakkında konuşma yapacak. Platform'daki matbuatın yanında seçenlerin kendi arşivlerinden örnekler de olacak.
8 Mayıs-12 Mayıs: Wendy M K Shaw
15 Mayıs-19 Mayıs: Evrim Altuğ
.