Sunday, March 04, 2007

Chantal Mouffe


Chantal Mouffe 15 Mart'ta Demokratik Politikalar ve Tartışmacı Kamusal Mekanlar konuşmasıyla Platform'un davetlisiydi. Konuşma British Council’ın desteğiyle gerçekleşti. Konferansın kaydı Platform'da dinlemek üzere mevcuttur..