Sunday, January 28, 2007

Burjuvazinin KucağındaPlatform Garanti, Burjuvazinin Kucağında/Güncel Sanatta Sınıf Egemenliği” isimli etkinlikler ve sergiler dizisine ev sahipliği yapmakta. Nav Haq ve Tirdad Zolghadr’ın küratörlüğünü yaptığı sergiye, Annika Eriksson, Chris Evans, Liam Gillick, Natascha Sadr Haghighian, Dirk Fleischmann, San Keller ve Marion Von Osten katılıyor. Gasworks tarafından yürütülen uluslararası gezici sergi “Burjuvazinin Kucağında”, güncel sanatta bastırılmış sınıf konusunu irdeliyor. Proje, sınıf olgusunun güncel sanatın üretiminde, yönlenmesinde, eleştirilmesinde ve yayılmasında tam olarak nasıl bir rol oynadığını araştırmanın yanı sıra; elimizdeki geleneksel analitik araçların günümüz sanat dünyasının incelenmesinde yararlı olup olmadığını da sorguluyor.

1 Mart 2007 Perşembe günü Nav Haq ve Tirdad Zolghadr’ın sergi üzerine konferansları, Frederique Jacquemin/Erden Kosova tartışması ve Natascha Sadr Haghighian performansı ile Stewart Home’s The Golem ve Rene Vienet’s Can Dialectics Break Bricks gösterimleri de yer alacak. 10 Kasım 2006- 14 Ocak 2007 tarihleri arasında Londra’da Gasworks’te sergilenen Burjuvazinin Kucağında, İstanbul'dan sonra Stockholm ve Kahire’ye gidecek