Tuesday, September 05, 2006

Hepimiz Kristof Kolomb’a güldük: Sergi Çevirisi

Jeremiah Day’in Washington şehrindeki anıtların yeniden inşa edilmesini konu alan çalışması Reconstruction’da (Yeniden İnşa), tarihsel betimlemenin sınırlarını yansıtırken, hatıraların günümüz toplumuna ne ifade ettiğine dair ilginç bir örnek sunar.

Aşağıdaki metinler enstelasyonunda yer alan fotoğrafların üzerindeki notların çevirisidir.

Soldan Sağa

“Öfke de....” Triptik
# 40,009 Berlin, Bağdat, Bomay, Bakersfield, Bolivya, Bridgeport, Köprüler, Köprüler, Denizler, Kabuslar, Gelecekler, Berlin, Berlin, Berlin, Bombalanmış Outville # 40,009

Elma/ Jonny Appleseed , terk etmek, Denizler, Yükselmek, Seize Reich, Sleaze Reich

Yolun Sonu/ Filmlerdeki Gibi

“Tarih sonrası insan” kavramını ilk kez Varşova’da duyduğuma inanıyorum. Alexander Kojeve’den etkilenen bazı düşünürler tarihin sona erdiğine inanıyorlar ve insan/doğa, özne/nesne ilişkilerinin sadece kendi geçimi üzerine odaklanmalarını hayvan sürülerinin davranışlarına yol açtığına. Benim yantım ise Amerika bağlamında“ muhafaza=koruma”

Amsterdam- Batı Limanı/Batı’nın Limanları

Öfke de bir tür hafıza biçimidir / (unutulan şeylerin listesi –Guy Debord’un müspet politika programı, Lowndes Country Freedom Organization, Bernard Lazare, Zach de la Rocha, ve bunun gibi...)

Siyah Jefferson

Tanrının adaletinin sonsuza dek uyuyamayacağını yansıttığımda ülkem için gerçekten ürperdim.

Saklamak/ Gölge-
İşte Koruma/ National Park görevlileri Lincoln ve Jefferson abideleri için kapsamlı bir çalışma yürütüyorlar, böylelikle şimdi ve gelecekte bu başkanlık abideleri zamanın sınamasına karşı durabilecekler. / Tarihin dönüm noktası olan bu abidelerin , ilk kez konumları ve boyutları belgelenip ve fotoğraflandı. Tekik sonuçları değerlendi, bozulmanın nedenleri incelendi ve onarım yöntemleri araştırıldı. Paslanmyan ve mermeri cilalı alüminyum yapı iskelesi, alanda koruma çalışmaları yapan mimar ve mühendislere çalışma ve kayıt etme olanağı sağlamaktadır. / Ne kadar iyi inşaa edilmiş olursa olsun her yapı zaman içinde bozulur. Bu anıtlar bir istisnası yok. Bu çalışmadan elde edilen bilgilerle National Park görevlileri, bu ulusal anıtların gelecek için daha iyi korunmasını ve varlığını sürdürmesini sağlayacak./ Çevreye verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

“Söyleyecek birşey yok....”

Söylenecek birşey yok, yapılacak birşey yok, yapılan birşey yok

8 x 10 inch Abideler

Muchos Suemos Rotas Pero Nunca en Vaco (Bir çok rüya gerçekleşmedi ama hiçbiri beyhude değildi) 8x10 mezarlar (optimistlerin doğuşu için anıtlar)

1876-2004

Hayes-Tilden Antlaşmasıyla Güney’in özünde iç savaşı kazanmasıyla, Washington Anıtı’nın tamamlanması arasında “ahlaki girişimcilik ve maddi başarı Amerikalıları eski cumhuriyetçi kimliklerinden ayırmış ve vatanperver ile kuşkucu olan temelde aynı kanıya varmıştı: Washington Çağı bitmişti ve bir daha da geri gelemeyecekti.” Anıt üzerinde ilk çalışma 2004 yılında yapıldı 31 ağustos 2004’te kapatılan anıt için en az iki yıl geçmesi gerekiyordu.

Devrimde
Zaandfoort (BJA için araştırırken)

“Son Bir Dilek...”

Annemin babasıyla beraber çok vakit geçirirdim. Hastalığından dolayı bir yıl yaşaması beklenirken o beş yıl daha dayanmıştı. Bu yıllar boyunca, onunla birlikte olduğum süre boyunca herşeyi aynı şekilde yaptı, her gün....

Jefferson/ Washington
Solda Jefferson Anıtı/ Sağda Washington Anıtı/ Jefferson sonunda anayasanın devrimi koruyamayacağını biliyordu. Oy sandığı milletin sığamayacağı kadar küçük. Jefferson yeni bir biçim önerdi “yüzler” her yüz kişi için 10 kişilik bir konsey- belediye binası demokrasisi, devrimin kökleri korunmalıydı.

33 Kişi Nesneler Yaptı

Ayın öbür yüzünde yaptığı nesneleri bırakan en az 33 kişi vardı. (Çoğu zaman onlar hakkında düşünürüm- mutlular mı üzgünler mi? Beni mutlu mu ediyorlar yoksa üzüyorlar mı?)