Tuesday, February 21, 2006

Galeri: Arzu ve Sıkıntı, 25 Şubat - 11 Mart

Günlük hayatın belkemiğini oluşturan arzu ve çelişkileri araştıran 11 günlük video sanatı programı “Arzu ve Sıkıntı”, ilk kez 35. Uluslararası Rotterdam Film Festivali çercevesinde gösterildi. Küratörlüğünü Jan Schuijren yaptı.

Çevremizdeki dünyayı algılayışımızı hem aynalayan hem de parçalara bölen bir mecra olan ekran aracılığıyla sunulan absürd ve mahrem, acı veren ve gündelik olan üzerine bir dizi videolat, günlük medyada temsil ediliyormuş gibi duran, fakat aslında apaçık noksan olan bir dizi kişisel düşünceyi ortaya koyuyor.

Seçilen video işleri, günlük hayatta çoğu zaman üstüne düşünülmeyen fakat son derece temel olan esinleri ve engelleri -arzu ve sıkıntıyı, her şeyi ve hiçbir şeyi- irdeleyen duygusal ve zamansal bir uzam yaratıyor. Sanatçılar, görünüşte özel ve kişisel durumlara dair kişisel ve öznel düşüncelerini ortaya atarken, ilk bakışta göründüklerinden daha toplumsal anların yakın ve empatik okumalarını teşvik ediyor.

Her türlü mecradan yayılan ve günlük faaliyetlerimize nüfuz eden duyum fazlasını öğütmeye çalışırken, malumat ve deneyim üzerine kendi yorumlarımızdan gittikçe uzaklaşmaktayken, içsel çelişkilerimizin ve sorgulamalarımızın çözülmesini sağlayan ve onlara dair bir farkındalık yaratan seslerin önemi artıyor. Hayatta olduğu gibi bu programda yer alan eserler, sunulan anlarla iç gözleme dayanan bir ilişki kurmak ve yüzeysel bir şekilde içlerine dalıp gitmek arasında bir seçim sunuyor ve bizi kör bir şekilde kendi bakış açılarını benimsemek yerine kendimizinkini yaratmaya davet ediyor.

No comments: